Press enter to see results or esc to cancel.

Xilix Gel – impregnacja drewna środkiem na korniki (szkodniki drewna)

Żel Xilix (Xilix Gel) to nowoczesny produkt biobójczy, który umożliwia poradzenie sobie ze szkodnikami drewna. Żel Xilix jest dobrym sposobem na skuteczne niwelowanie wpływu owadów atakujących drewniane obiekty oraz profesjonalne zabezpieczenie mebli, dzięki udanej impregnacji. Impregnacja drewna preparatem, takim jak Xilix Gel to niezwykle efektywna metoda zwalczania wszystkich popularnych szkodników grasujących w drewnie oraz innych owadów, takich jak spuszczel czy kołatek.

Xilix Gel – żel na spuszczela, preparat na korniki

Czas trwania zabiegu wykonywanego przy pomocy żelu Xilix, a także skuteczność całej operacji zależna jest zarówno od ilości i rodzaju surowca drzewnego, rodzaju drewna i jego przekroju oraz stopnia zajętości drewna przez szkodniki, dostępu do surowca drzewnego oraz przyjętej metody jego aplikacji. Korzystając z preparatu należy pamiętać, że powinny się nim posługiwać osoby posiadające profesjonalne przeszkolenie.